ביטוח אובדן כושר עבודה  הוא כיסוי ביטוחי שמבטיח תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח השוטפים, בקרות אירועים מסוימים. מדובר למעשה לאפשרות של המבוטח לקבל תשלום חודשי במקום משכורת וזאת במקרים של מחלה או תאונה. ביטוח אובדן כושר עבודה בעצם מבטיח את מקור הכנסה של המבוטח בזמן שהוא אינו יכול לעבוד.  התשלום הזה אמור להבטיח פרנסה לבני המשפחה והוא אמור להיות כך שישמור על רמת החיים של המשפחה כאשר מדובר באובדן כושר עבודה חלקי או מלא.