המדינה היא שהגדירה מיהו אדם סיעודי, והגדרה זו מחייבת את חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי. על פי ההגדרה, אדם מוגדר כסיעודי כאשר הוא אינו יכול לבצע בעצמו לפחות 3 מתוך 6 פעולות יומיומיות בסיסיות והוא זקוק לעזרה ו/או השגחה. 6 הפעולות בהן מדובר הן: לאכול ולשתות, ללכת, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לשלוט על הסוגרים. תחת ההגדרה של חולה סיעודי נמצא גם אדם תשוש נפש החייב השגחה צמודה (חולה אלצהיימר או דמנציה, למשל).