מי זכאי? אנשים עם מוגבלות פיזית ושכלית התפתחותית

אופי הזכאות > קצבה/גמלה

הגוף האחראי לזכאות > המוסד לביטוח לאומי

פרטי הזכאות > מהי גמלת ניידות?

גמלת ניידות מהווה חבילת הטבות לזכאים בשל מגבלת ניידות.

מה כוללת גמלת ניידות?

גמלת ניידות כוללת את ההטבות הבאות (על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי):

  • קצבה חודשית.
  • מימון ללימודי נהיגה (לאנשים בני 17 שנים ומעלה).
  • הלוואות לרכישת רכב המותאם לנכים ולאביזרים המתאימים לנכים.
  • הלוואה למימון המיסים שמשולמים עבור רכישת רכב חדש.

מי זכאי לגמלת ניידות?

אדם בן 3 שנים ומעלה הסובל מבעיה ברגליו, המגבילה אותו בניידות מחוץ הבית, וטרם הגיע לגיל פרישה, זכאי לגמלת ניידות, בכפוף לקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי .