נפגעי עבודה : מידע כללי

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע לאזרחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על פגיעתם הפיזית הנפשית ועל אובדן הכנסתם .

למידע נוסף וסיוע חייגו למומחים של חברת כיוון ונשמח לעמוד לרשותכם בקבלת הזכויות הרפואיות המקסימליות המגיעות לכם עקב מצבכם הרפואי מגופים שונים .