קצבת ילד נכה : מידע כללי

  • ילד מגיל 91 ימים עד 3 שנים שאינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצען.
  • ילד מגיל 3 שנים עד 18 שנים ו-3 חודשים הזקוק, הרבה יותר מבני גילו, לעזרה בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, לאכול, להתרחץ, להתנייד בבית ולשלוט על ההפרשות).
  • ילד מגיל 91 ימים עד 18 שנים ו-3 חודשים, הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת בכל שעות היממה בשל חוסר יכולת שלו להבחין בגורמי סיכון לו או לזולת, או בשל אירועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי על ידי אדם אחר (לילדים שיש להם מוגבלות שכלית בינונית, חמורה או קשה, הפרעת התנהגות חמורה, מחלה קשה או ליקוי חמור).
  • ילד מגיל 91 ימים עד 18 שנים ו-3 חודשים, הזקוק להשגחה חלקית של הזולת כדי למנוע מצבי סיכון באופן החורג במידה ניכרת מילדים בגילו – בשל ליקוי, מחלה כרונית (כגון אלרגיה מסכנת חיים או דושן בשלב התחלתי), בעיה התנהגותית או הבנה לקויה (כגון הפרעת קשב וריכוז קשה, או מוגבלות שכלית קלה).
  • ילד שיש לו ליקוי מיוחד:
  • ילד הזקוק לסיוע בתקשורת בשל היעדר מוחלט של תקשורת מילולית, מגיל 3 עד גיל 18 ו-3 חודשים.
  • ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד או קבוע, מגיל 91 ימים עד גיל 18 ו-3 חודשים.
    • ילדים מגיל לידה המקבלים טיפול רפואי קבוע בבית חולים זכאים, במקרים מסויימים, לגמלה בשיעור 188%.
  • ילד מגיל 3 עד גיל 18 ו-3 חודשים התלוי לחלוטין בעזרת הזולת – זקוק לעזרה בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום יום (הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בבית), זכאי לגמלה בשיעור של 188%.