משרד הרישוי מאפשר לנכים לקבל תו נכה לרכב על מנת להקל על ניידותם.
באנגלית, מכונה התג Parking Card for Disabled Persons, או לעתים גם בביטוי המקוצר Disabled Parking Permit.
לכל תו נכה, הנקרא כיום “תג חניה לנכה”, יש מספר רכב אחד לפחות. בנוסף, מופיע בו תאריך הנפקה (הוצאה) וגם תאריך תפוגה (“בתוקף עד…).
בצד השמאלי התחתון של התו מופיע הסימון IL שהוא קיצור שמה של מדינת ישראל בחו”ל.

מי רשאי לקבל תו נכה?

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 60% ותנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו.
 • מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל רגליו הנכות.
 • בעל תעודת עיוור של משרד הרווחה.
 • הורים לילד נכה (העומד בתנאים לקבלת תג נכה).
 • נכה משרד הביטחון.
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים.
 • נפגעי איבה.
 • רוצה להוציא תג חניה לנכה? צור קשר עם כיוון עכשיו

תהליך קבלת תו נכה (“תג חניה לנכה”)

מלבד לקוחות ‘כיוון’ המטופלים באופן אישי בנושא תו נכה, ניתן לקבל תו חניה לנכים מבלי להגיע למשרד הרישוי, על ידי פנייה בכתב בדואר.

לבקשת תעודת נכה יש לצרף:

 • טופס בקשה לתו נכה
 • מכתב החתום על ידי הנכה ובו מספרי הרכב המבוקשים (עד שניים)
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום פרוטוקול רפואי או אישור ממשרד הבריאות: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על יכולת התנועה או העתק מפרוטוקול הועדה הרפואית (למי שבעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה).
 • צילום רישיונות רכב
  • במידה ובעל הרכב הוא האישה / הבעל / הילדים, יש לצרף ת.ז וספח של בעל הרכב להוכחת קרבה משפחתית.
   במידה ובעל הרכב הוא אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס החתום ע”י בית המשפט.
  • במידה והרכב רשום על מי שאינו בעל קרבה משפחתית (חתן/ גיס/ בן זוג לחיים) יש לצרף תצהירים חתומים על ידי עו”ד שבעל התג משתמש ברכב.
  • במידה והרכב רשום על שם מעסיק הנכה, יש לצרף אישור ממקום העבודה על כך שהרכב לרשות ובשימוש הנכה. אם מדובר ברכב מחברת ליסינג, יש לצרף לאישור הסכם חכירה עם הנכה הכולל: לוגו חברת הליסינג, חותמת החברה, מספר הרכב, שם ומספר זהות של הנכה.
  • במידה ומדובר במונית, יש לצרף הסכם שכירות חתום על ידי עו”ד.

מקרים ספציפיים:

 1. ניצול שואה: יש לצרף אישור ממשרד האוצר (אגף ניצולי שואה) על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאות הנכה. ניצול שואה אינו בהכרח אדם ששהה במחנות ריכוז. יש לברר את התנאים הנדרשים בכל מה שנוגע ליהודים פליטי מלחמת העולם השנייה.
 2. נפגע פעולות איבה: יש לצרף אישור מביטוח לאומי על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאות הנכה.
 3. עיוור: אין צורך לצרף אישור, אלא לוודא שקיים אישור ממשרד הרווחה שיעבור אוטומטית למערכת משרד הרישוי.
 4. נכה צה”ל: אין צורך לצרף אישור, אלא לוודא שקיים אישור ממשרד הביטחון שיעבור אוטומטית למערכת משרד הרישוי.
 5. מקבל טיפול כימותרפי פעיל(למשל, חולה סרטן): יש לצרף אישור רפואי הכולל פירוט תכנית טיפול ומועד  משוער לסיומו (האישור ניתן לתקופה של עד 6 חודשים ומוגבל עד לקבלת פרוטוקול וועדה רפואית).
 6. מטופל בהמודיאליזה כרונית(מחלת כליות): יש לצרף אישור ממכון הדיאליזה.